Diensten

Onderzoek alles

behoudt het goede

Programma- en projectmanagement


Organisaties verkeren in een permanente staat van verandering door nieuwe technologieën, samenwerkingsvormen, eisen en verwachtingen. Externe ondersteuning met ervaring kan helpen bij organisatie en overzicht van veranderingsprocessen.

Managementsystemen, - normen ISO, NEN, HKZ, GxP


Wanneer het besturen van een organisatie je overkomt, omdat je ooit begon als enthousiaste start-up met vrienden of omdat dat nu eenmaal hoort bij je positie als senior professional met een specialistische expertise. En de raad van toezicht of commissarissen je niet dagelijks kunnen helpen. Dan bieden managementsystemen ondersteuning om te structureren en overzicht te houden.


Programmamanagement

Waar meerdere (deel)projecten elkaar in de tijd overlappen, wil ‘de werkvloer’ nogal eens het zicht verliezen op de urgentie en samenhang. Programma management zorgt voor overzicht en helpt de samenhang te bewaken tussen alle veranderingsprocessen.

 

Activiteiten: capaciteitsplanning; managementrapportages en presentaties; interne communicatie, voortgangsbewaking, advisering professionals

 

Projectmanagement

Een projectmanager kan een tijdelijke taak efficiënt vorm geven, waarbij de inhoud door deskundigen uit de organisatie wordt vastgesteld en uitgevoerd.

 

Projectmanagement is de kernvaardigheid van Huib Hezemans. Huib is in staat om een verandertraject te structureren en uit te voeren. De te volgen methodiek is daarbij van ondergeschikt belang aan de mogelijkheden binnen uw organisatie. Algemene stuurprincipes zijn wel geldig. Om deze te kunnen toepassen en valkuilen te onderkennen is ervaring cruciaal. Die ervaring heeft HuibHezemans.nl in ruime mate.

ISO 9001 kwaliteitsmanagement

Met deze meest bekende internationale standaard voor kwaliteitsmanagement kan de aansturing van bedrijfsprocessen structureel worden verbeterd. 

Wanneer een organisatie beseft dat haar terugkerende, samenhangende activiteiten mogelijkheden voor verbetering bieden, dan is de tijd rijp voor een proces gebaseerd kwaliteitsmanagement systeem. De standaard kapstok daarvoor sinds jaar en dag vormt ISO9001. 

Wat willen we doen, voor wie, waarmee, lukt ons dat naar tevredenheid en hoe kunnen we dat (nog) verder verbeteren - dat zijn de vragen die worden beantwoord in kwaliteitsprojecten op basis van ISO 9001.

  • Huib Hezemans is opgeleid tot lead auditor ISO9001


NEN-normen

Het Nederlands Normalisatie Instituut verbindt partijen en belanghebbenden tot afspraken die worden vastgelegd in normen en richtlijnen, in nationale en/of internationale normcommissies. NEN beheert aanvaarde internationale (ISO, IEC), Europese (EN) en nationale normen (NEN) zoals de NEN7510-serie.

  • Huib Hezemans heeft uitgbreide ervaring met de (gecombineerde) implementatie van managementsysteem-normen voor kwaliteitsmanagement, informatiebeveiliging en ICT-beheer.HKZ-normen

Het certificaat van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn. Met het HKZ-certificaat laat jij met jouw organisatie, praktijk of onderneming zien dat jij serieus werk maakt van kwaliteit van zorg. Daarnaast voldoe je aan de eisen die gesteld worden door jouw klanten, andere professionals en jouw stakeholders.

  • Huib Hezemans is jarenlang implementatiepartner geweest van HKZ


GxP systemen

In farmaceutische en andere life sciences industrieën zijn de Good 'x' Practices alom bekend en verplichte kost. Ook met deze systeemnormen kan Huib Hezemans 'lezen en schrijven' om uw gereguleerde en gecertificeerde managementsysteem 'compliant' te houden.