Nieuwsbericht:

20140408152047_veiligheid3defthumb.jpg

Opzetten van een VMS voor de Zorg

Deze inleidende workshop geeft een overzicht van de belangrijkste elementen die in een veiligheidsmanagementsysteem aan de orde moeten komen.

Op de HKZ kwaliteitsdag op 08 april 2014 bezochten ruim 30 personen de twee workshops 'Het opzetten van een VeiligheidsManagement Systeem', die werd gegeven door Huib Hezemans.

Ondanks de globale behandeling en geringe diepgang van deze kennismakingsworkshop, was de uitwisseling van kennis en ervaringen toch zeer waardevol.

Indrukwekkend was de opsomming van incidenten waarmee zorgmedewerkers in de praktijk worden geconfronteerd.
Interessant was om te bemerken hoe de focus voor veiligheids- en verbetermaatregelen ligt op menselijke gedragsaspecten en veel minder op techniek.
Kritisch werd het bestuurlijk organisatiemodel ontvangen (PDCA) dat telkens nieuwe ideeën lijkt voort te brengen zonder oog voor het resultaat of de effecten op de lopende processen.

Waar het veiligheidsmanagementsysteem in de zorg een integraal onderdeel vormt van het kwaliteitsmanagementsysteem, zal iedere betrokkene zich telkens moeten afvragen of hij/zij kan laten zien dat men werkt aan afgesproken doelen, met daarvoor beschikbare middelen en wat de resultaten zijn. Lukt dat niet, leg de afwijkingen van die afspraken dan vast en ga de discussie aan met de proceseigenaar..

Terug naar overzicht berichten

Nieuwsberichten

Samenwerking met Maarnconsult Monitor

20180409171148_maarn_consult_ico-small.png

HuibHezemans.nl maakt sinds kort gebruik van de MaarnConsult monitor als eenvoudig platform voor ...
Lees verder

Stadsbrouwerij De Vleeghel - HACCP

20170515160532_vleeghel-logo.png

Na de opstartfase van deze ambachtelijke brouwerij, gesticht door 3 Vlegels op het terrein van ...
Lees verder

TraIT QMS-CS: compliant security for health research IT

20170410132933_traitqms-shp-hhwebsite.png

TraIT, sustainable Infrastructure for Translational Biomedical Research required a quality ...
Lees verder

Normen informatiebeveiliging in de zorg afgekocht

De normen NEN 7510/2/3 zijn voortaan kosteloos beschikbaar. Dit is mogelijk gemaakt door een ...
Lees verder

Veilige medische software - een leidraad

Apps, validatie, NEN7510, privacy, hoe beoordeel je de veiligheid van medische software?
Lees verder

EPD/ZIS implementaties: what's hot en what's not?

Een blog over open deuren en nieuwe vergezichten
Lees verder

Doorstart LSP/EPD? Controleer uw leveranciers!

20111212164536_paper_records_on_shelf.jpg

Terwijl bedrijfsinformatie de kurk is waarop uw organisatie drijft, wordt de verwerking en het ...
Lees verder

Kwaliteitsdocumentatie vrij beschikbaar.

Om praktisch en snel aan de slag te kunnen stelt HuibHezemans.nl nu voorbeeldocumenten ter ...
Lees verder

Patiëntveiligheid verbeteren met NTA8009 - deel 2: first time right?!

20110920111405_vms_logo.gif

20110915 Versie :2011 van veldnorm NTA8009 maakt basiseisen VMS compleet en patiëntveiligheid ...
Lees verder

Geen infecties door long-endoscoop Flevoziekenhuis - gelukkig maar?

20110919151837_flevoziekenhuis-voorgevel.jpg

20110907 Naleving richtlijnen blijkt onvoldoende
Lees verder

Minder vraag door patiënt gerichte zorg ?

20110823111209_huisarts-patient-gesprek.jpg

20110823 Uit een studie van het UC Davis Health System (Univ. Californië) blijkt dat patiënt ...
Lees verder

Google Health will be discontinued as a service

20110815151817_google-syringe.jpg

20110628 Per januari 2012 stopt Google Health met haar dienst, vanwege een tegenvallende opschaling ...
Lees verder