Over Huib Hezemans - Werkwijze

On site / off site; Uurbasis / lump sum / kortdurend verband

20110812115246_teletubbies_bij_diosynth.jpg

HuibHezemans.nl is inzetbaar onder diverse financieel-economische, administratieve of HRM randvoorwaarden die uw organisatie stelt. Zie de projecten op deze site en neem contact op als u een eigen casus wilt voorleggen.

Gegeven de aard van informatie- en veranderingsprocessen zullen de werkzaamheden van HuibHezemans.nl veel interactie en communicatie met medewerkers in allerlei afdelingen met zich meebrengen.
Daarnaast wordt de keuze voor een werkplek (op een vaste lokatie of juist niet!) vaak ook gezien als indicatief voor de tijdelijkheid (project) of het belang (kwaliteitsverbetering) van de activiteiten.
Tenslotte is het meestal praktisch, in verband met de toegankelijkheid tot netwerk - en fysiek vastgelegde informatie, om een werkplek op een organisatielokatie te gebruiken.

Voor analyses, rapportages en voorbereidingen van presentaties kan HuibHezemans.nl ook off-site werken, mits eenvoudig (beveiligd!) toegang kan worden verkregen tot contactpersonen en/of organisatienetwerk.


Algemene voorwaarden - modelcontract HuibHezemans.nl

Op overeenkomsten van HuibHezemans.nl zijn van toepassing de ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR FREELANCE WERK gedeponeerd bij de griffie van de arrondissementsrechtbank te Leeuwarden onder nr 59-1992
Van deze voorwaarden kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken.

HuibHezemans.nl werkt met eigen verkoop- of opdrachtgever inkoopcontracten op maat, totdat er geschikte modelcontracten van de Belastingsdienst beschikbaar komen.
Via deze link vindt u de verklaring Belastingdienst 'uitstel-handhaving-wet-DBA'

 

Volg Huib Hezemans ook via: twitter logo linkedin logo blog logo

'The proof of the pudding'

Aanbevelingen

“... veel inzet gewerkt ... ons laten zien wat nut en meerwaarde is... geholpen bij traject naar certificering”

 Paul Dobbelaar, sportarts Orbis Sport, November 21, 2011

“... very firm and decisive approach, ... a key for success. ... impartial view ... challenging, very reliable, optimistic and energetic ... an excellent job.” 

Elena Rivas, QP, MSD, February 3, 2011