Projecten - Overige

20220428140549_logo-energysolutions.jpg

2013: Leveranciersaudit voor elektriciteitsnet-beheerder

Als onderaannemer van het technisch expert adviesbureau werd een leveranciersaudit uitgevoerd gebaseerd op ISO9001.

De afdeling Complexe Projecten van de netbeheerder geeft met regelmaat opdrachten uit  aan geselecteerde preferred suppliers voor verschillende aanbestedingspercelen. Over één van die preferred suppliers was twijfel gerezen over hun werkwijzen, die zouden moeten plaatsvinden conform een ISO9001-gecertificeerd kwaliteitssysteem. Projectresultaten zoals die inmiddels zijn opgeleverd zijn aanleiding om een onafhankelijke projectenaudit te laten uitvoeren.

De netbeheerder verzocht aan HuibHezemans.nl en Energy Solutions om een leveranciersaudit op de  opgeleverde projectresultaten en de wijze waarop deze tot stand zijn gekomen.

Ter verbetering van het resultaat in huidige en toekomstige projecten met een van de preferred suppliers/aannemers, heeft het auditteam deze leveranciersaudit uitgevoerd.
De audit richtte zich op vraagstelling, uitvoering en resultaten van elektrotechnische engineering. Hiervoor werden 2 projecten aangedragen, die door hun diversiteit een goed algemeen beeld zouden kunnen geven.
In een documentaudit zijn discrepanties tussen vereisten, voorstellen en resultaten met betrekking tot de projecten in scope geanalyseerd. Voorlopige conclusies van onderlinge afwijkingen zijn in een tussenrapportage aan de opdrachtgever vastgelegd.
In gesprekken met projectteamleden en bureaustaf op locatie van de Auditee zijn de verschillende dimensies van opdrachtverstrekking, ontwerpproces en kwaliteitsborging doorgenomen aan  de hand van een aandachtspuntenlijst, gebaseerd op de documentaudit.
Het eindrapport bevat de conclusies van de volledige audit en aanbevelingen van het auditteam.
Dit rapport werd voor controle op een feitelijk juiste weergave van gebeurtenissen en objecten ter review en ter voorbereiding op de eindbespreking voorgelegd aan de opdrachtgever en de Auditee.

Hoofdaannemer Energy Solutions beoordeelde alle aspecten van de uitvoering van deze audit-opdracht als 'goed' tot 'uitstekend'.

Terug naar overzicht

Projecten

Farma

20111121162430_esculaap.jpg

Projecten in de farmaceutische keten
Lees verder

Zorg

20110812123445_zorgprojecten.jpg

Projecten in de zorg
Lees verder

Overige

20110711152941_hh-teampresentatie.jpg

Projecten niet nader naar sector gesplitst
Lees verder