Projecten - Overige

20110711130803_rsi_muis_thumb.jpg

RSI preventie

Op basis van een beleidsvoorstel van de COR gaf de directie van Heineken Nederlands Beheer de opdracht om een permanent preventief RSI-beleid uit te werken.

Opdracht

In oktober 2001 is een projectgroep met bovenstaande opdracht van de directievergadering HNB van start gegaan. De opdracht werd ingevuld door onderzoek naar uitgangspunten en randvoorwaarden, productie en selectie van voorlichtingsmaterialen en hulpmiddelen, organisatie van een voorlichtingscampagne, verslaglegging en rapportages en borging van RSI-preventietaken in de permanente bedrijfsorganisatie.
Voor een internationale bierbrouwer als Heineken is het projectmatig opzetten van een regionaal RSI-preventiebeleid natuurlijk geen kernactiviteit. Maar zonder aandacht voor werknemerswelzijn komt op den duur iedere kernactiviteit in de knel. Zie daar het potentiële spanningsveld tussen projectprioriteit en andere lange termijn ambities.
De tijdelijke, part time projectorganisatie bestond uit leden uit diverse organisatieonderdelen en vestigingen en externen. Dit projectteam moest een uniforme boodschap brengen in alle werkmaatschappijen, gedurende een langere periode met aandacht voor afzonderlijke omstandigheden.

Leerpunten projectaanpak

  • Een projectteam, zeker wanneer dit is samengesteld uit leden van meerdere organisatieonderdelen en/of vestigingen, zou de gelegenheid moeten krijgen om samen kennis te nemen van projectuitgangspunten en doelstellingen.
  • Het capaciteitsbeslag en de reservering hiervan moeten vóór de projectstart formeel worden vastgelegd.
  • Door werkzaamheden als project te benoemen lijken deze soms de magische eigenschap te krijgen altijd wel naast reguliere dagelijkse activiteiten ingepland te kunnen worden. Gedegen resourcemanagement voor projectleden (hoeveel uren aan welke werkzaamheden) en programmamanagement van projecten (hoeveel projecten kosten hoeveel uren) kan de beschikbare en benodigde capaciteit in kaart brengen en deze mythe ontkrachten.
  • Regelmatig, vastgelegd, overleg van Stuurgroep en projectmanager is een vereiste. Uiteraard houdt dit weer verband met prioriteitstelling en capaciteitstoedeling.
  • Het communiceren van afspraken met de lijnorganisatie door een projectteam of staforganisatie (P&O) blijkt soms onvoldoende om deze afspraken ook nageleefd te zien worden. Een cultuur waarin ‘afspraak = afspraak’ betekent en een intensieve betrokkenheid van het lijnmanagement is vereist wanneer nieuwe beleidsambities worden geformuleerd.

Terug naar overzicht

Projecten

Farma

20111121162430_esculaap.jpg

Projecten in de farmaceutische keten
Lees verder

Zorg

20110812123445_zorgprojecten.jpg

Projecten in de zorg
Lees verder

Overige

20110711152941_hh-teampresentatie.jpg

Projecten niet nader naar sector gesplitst
Lees verder