Projecten - Zorg

20110712150608_orbissportlogo-thumb.jpg

Hercertificatie SMI - TMS

Na initiƫle certificering moest ook de sportmedische instelling Orbis Sport haar kwaliteitsmanagementsysteem uiteindelijk op het niveau brengen van een volwaardig topsport medisch samenwerkingsverband.

In december 2009 ontving Orbis Sport, de sportmedische instelling verbonden aan Orbis MC, het certificaat SMI (junioreisen SCAS584) / TMS (instapnorm SCAS421 bijlage1). Hieraan verbonden was de voorwaarde om binnen 2 jaar aan de volledige normen voor een gecertificeerd TMS te voldoen (SCAS421 bijlage2).

Waar kwaliteitsmanagement geen kernproduct van een SMI is, koos Orbis Sport ervoor om met hulp van HuibHezemans.nl haar kwaliteitsmanagement op een hoger plan te brengen en de vertaalslag te maken naar de dagelijkse praktijk. Na de documentatie-audit door de certificerende instelling, zijn de hoofd- en ondersteunende processen beschreven, is het kwaliteitshandboek bijgewerkt, zijn concrete adviezen gegeven voor verbeteracties en heeft een audit-voorbereiding door middel van een mini-interne audit plaatsgevonden.

Orbis Sport is in afwachting van het audit bezoek.

Referentie

Huib heeft met veel inzet gewerkt aan ons kwaliteitsmanagement systeem en, nog belangrijker, hij heeft ons laten zien wat het nut en de meerwaarde van een goed kwaliteitsmanagement systeem is. Zijn kennis van kwaliteitsmanagement heeft ons geholpen bij het traject naar certificering als TMS.

Paul Dobbelaar, sportarts Orbis Sport, November 21, 2011

Terug naar overzicht

Projecten

Farma

20111121162430_esculaap.jpg

Projecten in de farmaceutische keten
Lees verder

Zorg

20110812123445_zorgprojecten.jpg

Projecten in de zorg
Lees verder

Overige

20110711152941_hh-teampresentatie.jpg

Projecten niet nader naar sector gesplitst
Lees verder